innovative produkter - innovative løsninger

regnvandsløsninger – plantebedsindretning – beskyttelse af træer og infrastruktur – klimasikring

Mattle

Mattle leverer innovative produkter og løsninger til beskyttelse af træer og infrastruktur, samt løsninger til klimasikring i det urbane miljø. Beskyttelse af veje, belægninger og forsyningsledninger. Plantebedsoptimering, herunder rodvenlig befæstelse og grøn vækst generelt, rensning af regnvand for tungmetaller, eller i kombination med trævækst og Tree Parker.

Rodvenlig befæstelse

Rodvenlig befæstelse, er en fælles betegnelse for løsninger som beskytter byens træer og infrastruktur.

LÆS MERE

Klimaløsninger

Funktionelle grønne tage, regnbede, højbede, bærelag, stabilisering, vand til vanding af træer og planter. Løsninger til klimasikring

LÆS MERE

Erfaring tæller

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål. Vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

KLIK HER

Specialister i  regnvandsløsninger.

Specielt når det gælder håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt, på dansk kaldet Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR). Vores erfaring og ekspertise på dette område, bruges til at hjælpe beregnere, konsulenter, ingeniører og entreprenører til at finde den bedste løsning til ekstremregn og forebyggelse af oversvømmelser i byområder.

Specialister i plantebedsindretning

Det er uhyre vigtigt, at vælge det rigtige system til hvert enkelt projekt, fordi ethvert projekt har specielle forhold at tage hensyn til; f.eks. om det er mest effektivt og hensigtsmæssigt, at anvende DeepRoot eller RootGuide paneler, vandinfiltration eller skal der etableres underjordiske plantebede.

Vi rådgiver gerne i udarbejdelsen af deres projekt

Vores produkter er fremstillet af 100 % genanvendelige materialer.

Cases om produkter der beskytter både natur, belægninger og infrastruktur.

Vores produkter er i mange år blevet anvendt til plantebedsforbedring og beskyttelse af infrastrukturen. Vi er derfor yderst opmærksomme på kvalitet, den rigtige anvendelse og bearbejdning af materialerne.
Græsarmering Kolding

Kolding Gymnasium, ønskede at forbedre 1500m2 ekstra parkeringspladser. Det eksisterende græsareal blev blødt og

Cykelsti skolevej

Rodvenlig befæstelse for at skåne eksisterende træer. Forstærkning af bærelag. Nedsat gravedybde. Total byggehøjde på kun 18 cm. Fuld