hvordan kan vi sikre tilvækst af de plantede træer og værdiskabelse af den investerede økonomi?