“SKYBRUDS TAGE” SYSTEM løsninger

SKYBRUDS TAGE er beregnet til brug som en del af et system til tilbageholdelse af vand, hvis hovedfunktion er at forsinke og kontrollere strømmen af afløb fra skybrud. SKYBRUDS TAGE bruger rententionen til at udjævne tørre og fugtige perioder over vækstsæsonen, det giver frodige tage med mulighed for stor artsdiversitet og derved stor biodiversitet blandt insekter og bier.

Hvad er forskellen mellem DETENTION (tilbageholdelse på taget) og RETENTION (fastholdelse på taget)? Retention betyder, at en bestemt mængde vand tilbageholdes på taget i en ubestemt periode. Detention betyder midlertidigt at tilbageholde skybrudsvand, før det udledes som afstrømning.

SKYBRUDS TAGE betyder at vandet både tilbageholdes OG fastholdes til glæde for planter, insekter og er med til at forhindre vores spildevandsanlæg i at flyde over (ubehandlet) i lokale recipienter.