Grønne arealer er en mangelvare i vores byer:

Taghaver, fra en uudnyttet ressource til funktionelle grønne områder.

Vi bruger pladsen i gadeniveau på bygninger, transport og aktiviteter.
Men på tagniveauet er der masser af uudnyttede arealer der kan inddrages som
grønne tag-landskaber.
Med plads til parker, haver, håndtering af regnvand, solceller.
Modvirker Urban Heating effekten med fordampning.
Med andre ord kan tagene anvendes som en integreret og multifunktionel del af byen, og ikke blot til at holde regnen ude..

Vand er nøglen til en succesfuld grøn infrastruktur på alle niveauer.

Biodiversitet og Urban Farming arbejder sammen med regnvandet på taget.

PermaVoid – et system med planter i højsædet .

Plantevækst i højsædet.
Det kapillære system, der kan indbygges i PermaVoid-enhederne, sørger for at planterne har en jævn vandforsyning, også under længere perioder uden regn.
Derfor kan landskabsarkitekten arbejde med et stort udvalg af planter.
Blomster, græsser, buske og træer har alle glæde af den kontinuerlige vandforsyning.
Med en frodig plantevækst på tagene kan vi få en fordampning af regnvandet der i vores tempererede klima kommer op på 70% af den årlige nedbør.

Biodiversitet.

Ved at sørge for konstant tilgængeligt vand til planterne kan vi vælge i en bred vifte af planter.

Det giver os mulighed for at have blomstrende og spiselige urter og stauder, selv buske og træer, på tagene og ikke kun sedumarter.

Vi kan derfor give grobund for en større biodiversitet på vores tage, flere arter planter, flere arter insekter, flere arter bier og flere arter fugle.

PermaVoid – et system med vandhåndtering:

Det passive overløb kan sørge for at der efterlades en passende mængde vand til planterne efter regnbygerne og at overskudsvand fra skybrud ledes bort.
Med aktiv sensorstyring kan systemet forberedes for skybrud med aftømning af vandet og i tørre perioder kan systemet selv tilføre nødvendigt vand til planterne.
På denne måde er PermaVoid systemet klar til at indgå i fremtidens SMART-Cities.

Den konventionelle metode der bortleder regnvandet som kloakvand giver ikke byerne nogen klimamæssig gevinst.

PermaVoid – et system med vandhåndtering:

Vandstanden kan styres.
I PermaVoid systemet kan vandstanden styres, både passivt ved hjælp af overløb og aktivt med sensor kontrolleret aftømning og påfyldning.
Det passive overløb kan sørge for at der efterlades en passende mængde vand til planterne efter regnbygerne og at overskudsvand fra skybrud ledes bort.
Med aktiv sensorstyring kan systemet forberedes for skybrud med aftømning af vandet og i tørre perioder kan systemet selv tilføre nødvendigt vand til planterne.
På denne måde er PermaVoid systemet klar til at indgå i fremtidens SMART-Cities.

Vandbesparende systemer:

Kapillærsystemet hos PermaVoid enhederne sørger for at vandforbruget minimeres da jordoverfladen holdes tør og derfor ikke bidrager til fordampningen.
Dette er specielt interessant i tørre perioder hvor det kan blive nødvendigt at tilføre vand.
Uafhængig forskning fra STRI i Australien, Storbritannien og Golfregionen viste vandingsbesparelser på op til 60%.

Grønne arealer er en mangelvare i vores byer.

TAGHAVER
fra en uudnyttet ressource til funktionelle grønne områder.

PERMAVOID MULTIFUNCTIONAL ROOF SYSTEMS

FROM GREY TO HEALTY GREEN

Living roofs for climate resilient cities

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

PermaSol – et system til solcelle anlæg.

Det giver større udbytte i form af elektricitet når solcellerne holdes afkølede.
Vægten fra vækstmediet samt det tilbageholdte vand er med til at give stabilitet til solcellerne uden at perforere membraner og tagbelægning.

Ved at anvende PermaVoid systemet som underlag til solcellestativer på taget opnås, udover alle de plante- og insektmæssige fordele, at fordampningen fra beplantningens forbrug af regnvandet afkøler luften og derved solcellerne.

Med PermaLock, der isættes PermaVoid 85S systemet med bajonetlås kan for eksempel hegn, sikkerhedslineankre, solpanelsystemer eller/og trædæk monteres sikkert med 8mm bolte.

PermaVoid – et system med sikker montage.

Med mulighed for at montere rækværk og hegn direkte i PermaVoid systemet kan vi anlægge sikre haver og opholdsarealer, endda sportsanlæg, på tagene – fra en uudnyttet ressource til funktionelle grønne områder.
Med PermaLock, der isættes PermaVoid 85S systemet med bajonetlås kan for eksempel hegn, sikkerhedslineankre, solpanelsystemer eller/og trædæk monteres sikkert med 8mm bolte.
Vægten fra vækstmediet samt det tilbageholdte vand er med til at give stabilitet til rækværk og overbygninger uden at perforere membraner og tagbelægning.