Tilsætningsmuligheder for vækstoptimering af planter, herunder FLL-baserede substrater. Jordforbedringsprodukter som stockosorb, perlhumus, huminsorb, mycorrhiza til forbedring af nye og eksisterende planteforhold og jorder.