• Permeabel bærelag

    til vej-opbygning, parkering, gangarealer og stisystemer

    SE MERE
  • Rodvenlig befæstelse

    optimal vækst ved ny-etableringer af træer i befæstelser

    Læs mere

Mattle ApS

Mattle leverer innovative produkter og løsninger til beskyttelse af træer og infrastruktur, samt løsninger til klimasikring i det urbane miljø.

Vores løsninger nedsætter renoverings-omkostninger og udføres med et minimal “Carbon footprint” med langt mindre jordarbejde end ved traditionelle løsninger.

Vi skaber værdi med nytænkning og innovation

Beskyttelse af veje, belægninger og forsynings-ledninger. Plantebeds-optimering, rodvenlig befæstelse og grøn vækst, samt rensning af regnvand.

Nyt fra Mattle

Rensning af vejvand med rensebrønd

Ny løsning…

Bygherre sparer 2,5km gravearbejde

artikel…

Permeabel belægning

opdateret…

Forstærkning af bærelag

Cykelsti i Haderslev kommune…

Permeabel bærelag

Vandgennemtrængelige stier, veje og parkeringspladser mm.

Rodvenlig befæstelse

løsninger sikrer og optimerer væksten ved nyetableringer af træer

LAR løsninger

Kontrolleret nedsivning eller forsinkelse af regnvand på store arealer

Optimering af regnbede

Optimering af regnbed der sikrer en høj udnyttelse af vandet

Effektiv Rodkassette

En løsning der sikrer optimal vækst under befæstelse.

bæredygtige klimaløsninger

Design, levering og installation af bæredygtige urbane ekstremsregnsløsninger.

Regnvandsløsning til Træer

Løsninger der sikrer vækstbetingelser og maksimal tilvækst

Rensning af vejvand/regnvand

Decentrale løsninger der renser inden kloaksystemet

Forstærkede bærelag

løsninger der forhindrer råjordskomprimering og sikrer ilt

Cases

Beskyttelse af veje, belægninger og forsynings-ledninger. Plantebeds-optimering, rodvenlig befæstelse og grøn vækst, samt rensning af regnvand.

Specialister i plantebeds-indretning

Det er uhyre vigtigt, at vælge det rigtige system til hvert enkelt projekt, fordi ethvert projekt har specielle forhold at tage hensyn til; f.eks. om det er mest effektivt og hensigtsmæssigt, at anvende DeepRoot eller RootGuide paneler, vandinfiltration eller skal der etableres underjordiske plantebede.

Vi rådgiver gerne i udarbejdelsen af deres projekt

Specialister i regnvandsløsninger

Specielt når det gælder håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt, på dansk kaldet Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR).

Vores erfaring og ekspertise på dette område, bruges til at hjælpe beregnere, konsulenter, ingeniører og entreprenører til at finde den bedste løsning til ekstremregn og forebyggelse af oversvømmelser i byområder.