Klimaforandringer og vanding i det urbane miljø skal tænkes ind i fremtidens intelligente regnvands håndtering.

Hos Mattle ser vi regnvandet som en ressource, der giver frodighed, gode vækstbetingelser, et attraktivt bymiljø og større livsglæde ved at bo og opholde sig i byen, når vandet udnyttes

Klimaveje til skybrudssikring

Salttolerante vækstmedier

Taghaver, en ressource.

Stier der beskytter byens eksisterende træer og parke

Forebyg Rodhævninger

Stier og veje med vægtreduktion og minimalt gravearbejde

Skovfogedens Bytræer

Klimaløsninger

Rodvenlig befæstelse

Mattle ApS

Mattle løser globale klimaudfordringer lokalt.

Vi skaber målbare kvalitetssikrede resultater, med en samlet bedre total- og klimaøkonomi.
Vi begrænser ressourcetrækket!
InfraNatur der virker.

Grønne arealer er en mangelvare i vores byer.

Biodiversitet er en mangelvare i vores byer.

Bytræer med sikkerhed for vækst.

De store potentialer og værdier for byen og samfundet kan opnås, når træerne får LOV til at vokse ind i den modne alder.
Skovfogedens Bytræer. Når kun det bedste er godt nok, og der ønskes flotte og sunde træer gennem flere generationer.

Som prisvindende fremtidssikret projekt har Remiseparken vundet flere priser og fremhæves igen og igen.

Remiseparken på Amager, et kombineret kultur-, bevægelses- og naturlandskab.
Et grønt, moderne og inviterende byrum.

Det kloge valg til en endnu GRØNNERE fremtid

Maksimér din klimaeffekt!

 • Bedre bynatur og øget biodiversitet
 • Bedre regnvandsudnyttelse
 • Bedre CO2 regnskab
 • Bedre lokal råstofudnyttelse
 • Bedre drift og økonomi
 • Mere værdi for pengene
 • Afkølende effekt fra træer og planters fordampning. Øget effekt
 • Rensning for luftbårne partikler
 • Større CO2 optag i vækstoptimerede planter og træer
 • Øgede ejendomsværdier
 • Øget livskvalitet i nærområdet
 • Øget vandoptag og fordampning

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

Nyheder og spændende information fra Mattle

Tilmeld nyhedsbrev