Rodvenlig befæstelse

Rodvenlig befæstelse, er en fælles betegnelse for løsninger som beskytter byens træer og infrastruktur.

Klimaløsninger

Funktionelle grønne tage, regnbede, højbede, bærelag, stabilisering, vand til vanding af træer og planter. Løsninger til klimasikring

Erfaring tæller

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål. Vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Mattle Natur & Anlæg

Mattle leverer innovative produkter og løsninger til beskyttelse af træer og infrastruktur, samt løsninger til klimasikring i det urbane miljø. Beskyttelse af veje, belægninger og forsyningsledninger. Plantebedsoptimering, herunder rodvenlig befæstelse og grøn vækst generelt, rensning af regnvand for tungmetaller, eller i kombination med trævækst og Tree Parker.

Udover de traditionelle løsninger arbejdes der i høj grad med meget innovative modeller. Innovative løsninger der skaber merværdi i totalfunktioner. Løsninger der nedsætter renoveringsomkostninger  og udført med et minimal “Carbon footprint” ved langt mindre jordarbejde end ved traditionelle løsninger.

Specialister i regnvandsløsninger

Specielt når det gælder håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt, på dansk kaldet Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR).

Vores erfaring og ekspertise på dette område, bruges til at hjælpe beregnere, konsulenter, ingeniører og entreprenører til at finde den bedste løsning til ekstremregn og forebyggelse af oversvømmelser i byområder.

Specialister i plantebedsindretning

Det er uhyre vigtigt, at vælge det rigtige system til hvert enkelt projekt, fordi ethvert projekt har specielle forhold at tage hensyn til; f.eks. om det er mest effektivt og hensigtsmæssigt, at anvende DeepRoot eller RootGuide paneler, vandinfiltration eller skal der etableres underjordiske plantebede.

Vi rådgiver gerne i udarbejdelsen af deres projekt

Cases om produkter der beskytter både natur, belægninger og infrastruktur.

Vores produkter er i mange år blevet anvendt til plantebedsforbedring og beskyttelse af infrastrukturen. Vi er derfor yderst opmærksomme på kvalitet, den rigtige anvendelse og bearbejdning af materialerne.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål
Vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.