Mattle ApS

Mattle løser globale klimaudfordringer lokalt.

Vi skaber målbare kvalitetssikrede resultater, med en samlet bedre total- og klimaøkonomi.
Vi begrænser ressourcetrækket!
InfraNatur der virker.

Grønne arealer er en mangelvare i vores byer.

Biodiversitet er en mangelvare i vores byer.

Bytræer med sikkerhed for vækst.

De store potentialer og værdier for byen og samfundet kan opnås, når træerne får LOV til at vokse ind i den modne alder.
Skovfogedens Bytræer. Når kun det bedste er godt nok, og der ønskes flotte og sunde træer gennem flere generationer.

Kragsbjergvej-eksist plataner

”Det bedste tidspunkt at plante et træ, var for 20 år siden.
Det næstbedste er i dag.”

Vi følger løbende mere end 400 af ”vores” træer, siden år 2013, mht. at måle årstilvækst og afdækning af sundhed.

Maksimér din klimaeffekt!

 • Bedre bynatur og øget biodiversitet
 • Bedre regnvandsudnyttelse
 • Bedre CO2 regnskab
 • Bedre lokal råstofudnyttelse
 • Bedre drift og økonomi
 • Mere værdi for pengene
 • Afkølende effekt fra træer og planters fordampning. Øget effekt
 • Rensning for luftbårne partikler
 • Større CO2 optag i vækstoptimerede planter og træer
 • Øgede ejendomsværdier
 • Øget livskvalitet i nærområdet
 • Øget vandoptag og fordampning

Stier og veje med vægtreduktion og minimalt gravearbejde

Skovfogedens Bytræer

Klimaveje til skybrudssikring

Klimaløsninger

Rodvenlig befæstelse

Taghaver, en ressource.

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

Nyheder og spændende information fra Mattle

Tilmeld nyhedsbrev

Klimaveje til skybrudssikring

Klimavejen anvendes som magasin, bassin eller nedsivningsfaskine efter ønsker og muligheder.

Klimavejen bruges til opmagasinering af regnvand fra tage og veje så skybrudshændelserne udjævnes.

Klimavejens magasiner kan bruges til styret vanding af byens træer og bede.

Vi rådgiver gerne i udarbejdelsen af Deres projekt. Specielt når det gælder håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt, på dansk kaldet Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR). Vores erfaring og ekspertise på dette område, bruges til at hjælpe beregnere, konsulenter, ingeniører og entreprenører til at finde den bedste løsning til ekstremregn og forebyggelse af oversvømmelser i byområder.