ArborRaft – træplantning med kapillær vanding

ArborRaft-systemet anvender regnvandet fra tage og veje til vanding af bytræer.
ArborRaft-systemet klimasikrer byen under skybrudshændelser.

Hos Mattle anvender vi et optimeret special-vækstmedie der kan komprimeres til proctor 95 og samtidigt har et porevolumen på ≥50% (≥20% luft og ≥30% vand).
Ved hjælp af trykfordelende kassetter forstærkes belægningen og træerne kan driftsvandes så deres tilvækst og sundhed optimeres flere år frem.

ArborRaftsystemet er bygget op på Mattle Optima Balance, med et porevolumen på ≥50%, eller FLL-substrat, Type 1, med et porevolumen på ≥25%. Her får I en nøje sammensat blanding, der tilgodeser trævækst, med en struktur, så det i kombination med den trykoptagende rodkassette, opnår bæreevne og de rette forhold til trævækst.

Ovenpå substraten lægges ArborRaft kassetter, som udgør bærelaget for den kørende trafik. På kassetterne lægges et afretningslag og et toplag af asfalt, fliser eller lign.

PermaVoid kassetten har gennemgået en række intensive stress tests – både i laboratoriet og i praksis. Til denne type opbygning er det ikke nok med blot en stor trykstyrke.