Vi laver løsninger til gågader med frodige træer

Skal I have et grønt byrum med klimasikring og skybrudsløsninger kan vi levere. Hvis der er behov for forstærkede belægninger med rodvenlig befæstelse laver vi løsningen. Vi tilbyder samlet og hurtig levering af gennemarbejde produkter til arbejdspladsen.

Med vores løsninger får I sikkerhed for god etablering af træer og beplantning med driftsvanding, også efter etableringsfasen. Gode løsninger på forsinkelse og udnyttelse af regnvand fra gader og tage tilbydes gerne med rensning af regnvandet inden udledning eller nedsivning.

ArborRaftsystemet er bygget op på Mattle Optima Balance, med et vandvolumen på ≥30%, eller FLL-substrat, Type 1, med et vandvolumen på ≥25%, får I en nøje sammensat blanding, der tilgodeser trævækst, men samtidig har struktur, så det i kombination med den trykoptagende rodkassette, opnår bæreevne og de rette forhold til trævækst.

Ovenpå substraten lægges ArborRaft kassetter, som udgør bærelaget for den kørende trafik. På kassetterne lægges et afretningslag og et toplag af asfalt, fliser eller lign.

PermaVoid kassetten har gennemgået en række intensive stress tests – både i laboratoriet og i praksis. Til denne type opbygning er det ikke nok med blot en stor trykstyrke.