Mattles LAR-træer med ArborRaft-system

Skal I have et grønt byrum med klimasikring og skybrudsløsninger kan vi levere. Hvis der er behov for forstærkede belægninger med rodvenlig befæstelse laver vi løsningen. Vi tilbyder samlet og hurtig levering af gennemarbejde produkter til arbejdspladsen.

Med vores løsninger får I sikkerhed for god etablering af træer og beplantning med driftsvanding, også efter etableringsfasen. Gode løsninger på forsinkelse og udnyttelse af regnvand fra gader og tage tilbydes gerne med rensning af regnvandet inden udledning eller nedsivning.