Græsarmering Parkeringsplads

Kolding Gymnasium

Kolding Gymnasium, ønskede at forbedre 1500m2 ekstra parkeringspladser. Det eksisterende græsareal blev blødt og bilerne sad fast.

Langs parkeringspladsen findes en række gamle træer, som man ikke ville beskadige. Samtidig skulle der sikres en grøn vækst og håndtering af regnvandet. For at skåne træerne, valgte man en løsning med 100mm PermaWeb, med nedsat gravedybde, men samme bæreevne.

På den måde sikrede man, at overgravning af rødderne var minimal og med bevarelse af porevolumen i råjorden, samt fri ilt og vandbevægelse, til fordel for træerne.

Samtidig fungerer PermaWeb opbygningen som en faskine/buffer for det vand der falder på arealet. Derudover er der indbygget 100mm særlig ”rootzone” mix, mellem PermaWeb og græsarmeringen. Denne mix bærer græsarmeringen og sikrer ekstra vækstmedie til græsset, og nedsætter temperatur- og fugtigheds-udsving i rodzonen.