Forebyg og undgå rodhævninger

Hos Mattle ApS, oplever vi lige nu en øget bevidsthed på cirkulær økonomi blandt kommuner. Det er meget positivt og kommer til at sætte et klimavenligt aftryk på fremtidens bymidte.

Kommunerne vil fremadrettet skue mere til bæredygtighed og cirkulær økonomi, når de anlægger ny bymidte.

Der er dog stadig mange bytræer derude, som tidligere er anlagt med fokus på kortsigtet og billigere anlægsøkonomi. Hvilket kan resultere i bytræer, der ikke vokser som planlagt, eller i værste fald dør.

Undgå rodhævninger

Sådan kan du forebygge og undgå rodhævninger

– til gode for træer, belægning og cirkulærøkonomi.

Man skal ikke etablere bærelag eller sættelag direkte ovenpå et vækstmedie, uanset hvad man kalder vækstmediet, dets egenskaber, eller om man forsøger at adskille det med en geotextil. Det er ikke nok blot at etablere et bærelag eller sættelag direkte ovenpå et vækstmedie.

Men kan vi så ikke bare sætte en Rootguide eller rodspærre? Jo, men den forhindrer ikke rødderne i at vokse opad på modsatte side af barrieren. Det er ekstremt vigtigt, at der bag en rootguide eller rodbarriere er et adskillende luftlag, mellem sættelag/bærelag og vækstmediet, som skal distribuere luftcirkulation for samtidig at danne barriere for rødder, som vil søge opad.

Luftlaget kan dannes med rodkassetter, f.eks. Treeparker-rodcelle eller i sandwich-systemet ArborRaft.

Den største iltkoncentration er nu en gang tættest på overfladen. Grundvand og andet vand på dampform stiger også opad. Dannes der ikke et adskillende luftlag på undersiden af asfalt og fliser, dannes der kondensvand. Hvis der er kondensvand, er den bedste ilt og vandbalance lige under belægningen, og rødderne vil søge efter dette vand. Derved opstår rodsprængninger/-hævninger.

Eksisterende træer revitaliseres med ArborRaft.

Ny belægning ved, eller revitalisering af vej- og parktræer.

Rodvenlig befæstelse benyttes, for at skåne eksisterende træ og undgå fremtidige rodhævninger af asfalten, og nedsætter dermed drifts og vedligeholdelsesomkostninger.

En løsning, som kan tilgodese eksisterende træs vækst, og samtidig skåne belægningen for fremtidige rodhævninger.

Kassetterne bliver ventileret, hvorfor hulrummet udgør en barriere for rødderne, som derfor ikke kan vokse ind, hvor de gør skade.

TreeParker – rodcelle

ArborRaft – sandwichsystem

Sådan kan du forebygge og undgå rodhævninger

– til gode for træer, belægning og cirkulærøkonomi

Eksisterende træer.

Ny belægning og revitalisering af vej- og parktræer med Arborraft.

Permavoid - solutions for urban trees

CLIMATE RESILIENT CITIES WITH HEALTHY URBAN TREES

Sustainable growing sites with stormwater management

Case: Remiseparken på Amager

Et kombineret kultur-, bevægelses- og naturlandskab.
Et grønt, moderne og inviterende byrum.

Som prisvindende fremtidssikret projekt har Remiseparken har vundet flere priser og fremhæves igen og igen.

Projektet har medvirket til at gøre et tidligere utrygt boligområde til en attraktiv destination i byen. Parken er i dag ikke kun et grønt åndehul på Amager, men også en del af en
større klimatilpasningsstrategi for Københavns Kommune.

Revitalisering og forebyggelse af rodhævning på Kragsbjergvej, Odense

Kragsbjergvej Parkering, Odense

Case med Arborraftsystem til eksisterende træer. Revitalisering og beskyttelse af asfalt i samme løsning.

Skovfogedens bytræer bytræer med sikkerhed for vækst

Bytræer i vores byer skal som mennesker have lys, luft, næring og vand for at udvikle sig optimalt

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Kontakt os

Nyheder og spændende information fra Mattle

Tilmeld nyhedsbrev