Permeable bærelag til stier, veje og parkeringspladser

Permeabel bærelag er en vandgennemtrængelig overflade, der anvendes som fundament til en permeabel belægning. Eksempelvis til vej-opbygning, parkeringspladser, gangarealer og cykelstier.

Mattle tilbyder solid viden og erfaring med alt fra

 • rådgivning,
 • projektering, og
 • dimensionering

af standard- og tilpassede permabel bærelæg løsninger.

Vil du vide mere om eksempelvis byggehøjder, unikke og hurtige installationsprocedurer eller arbejdsprocesser så kontakt os – det er helt uforpligtende.

Hvad er et permeabelt bærelag?

Et permeabel bærelag sikrer at regnvand fra en permeabel belægning kan sive væk dermed ikke skabe overfladevand i befærdede områder.

Hvor anvendes permeabelt bærelag?

Man kan med fordel anvende permeabelt bærelag som et effektivt supplement til en permeabel overflade og de steder ved der kan være en risiko for oversvømmelse efter et større regnfald.

Det er relevant at overveje et permeable bærelag som et supplement til afledning til afvanding på steder, hvor et eksisterende system ikke har den kapacitet til at fremtidens forventelige mængder af nedbør.

 • parkeringspladser
 • gangarealer
 • sti-systemer
En effektiv permeabel løsning har en række fordele
 • Nedsivning er en økonomisk attraktiv løsning
 • Sammen med en permeabel belægning har bærelaget en støjreducerende effekt
 • Regnvand der siver igennem bærelaget belaster ikke eksisterende kloaksystemer
Hvordan gør man?

Man kan med fordel overveje at opbygge et permeabelt bærelag med et produkt som Tencate Accorder og PermaWeb.

Med Permaweb kan cykelstier og parkeringspladser anlægges med en CO2 besparelse på mellem 10-40%

Permaweb, Mattle

Med en særlig effektiv sammensætning af kvalitetsprodukter og enheder skabes et permeabel bærelag med en ekstra stabil og stærk opbygning – en konstruktion der er egnet til  en stor vandvolumen. Byggehøjden er er variabel afhængig af trafik-klasse og vandmængde, der ønskes håndteret.

Fordele ved permeabel belægning

 • Co2 besparelse på 10 - 40 %

 • Reducerer gravearbejdet med 50 %

 • Reducerer råstofforbruget med mere end 50 %

 • Minimalt gravearbejde

 • Cykelstier anlægges uden kloakering

 • Permaweb fungerer som en faskine/buffer for vandet, der falder på skråningen mod cykelstien

 • Gamle træer og deres rødder bevares, da der ikke skal graves meget ud

 • Forstærkning af bærelag

 • Bevaring af porrevolumen i råjorden samt fri ilt og vandbevægelse til fordel for træerne.

 • Der er ingen vedligeholdesudgifter til vedligehold og udbedring af revner i cykelstien

Vand trænger igennem Stenmix, Accorder og Geotextil

Permeable bærelag består af stenmix, accorder og , geotextil. Tilsammen sikrer stærk vand-håndterende opbygning med lang levetid.

Celler den 3dimensionelle geotextil fyldes med eks. EcoBase A5 stenmix, som låser sig sammen og yderligere bindes gennem kalkindholdet i mixen.

Dette system kaldes for Aquabase. Stenene kan ikke bevæge sig i cellerne og låser sig sammen.

Hulrummet i stenene udgør ca. 35%, og forhindrer kapillært vand i at stige op, og gør det muligt for vand at bevæge sig frit igennem sten og celler.

Systemet sikrer en fri bevægelse af vand og kan dimensioneres til alle trafikklasser. Derudover kan AquaBase opbygningen kombineres med vore andre produkter og løsningsmodeller, afhængig af kundens behov og ønsker.

Vandgennemtrængelig Permeabel belægning, her vist med græsarmering

Permeabel bærelag brugt på parkeringsplads
Video

VIDEN OG DOKUMENTATION
Vejdirektoratet har i 2015 udgivet dette skriv
om permeabel belægninger

Permeabel belægninger til veje

Optimering af LAR-projekter

Den stærke kombination af materialer gør os i stand til at optimere LAR-projekter. Både i forhold til LAR i sig selv, men også i forhold til optimering af styrke, vandhåndtering, rensning og anvendelse.