Design og installation af bæredygtige klimaløsninger

Mattle er specialister i design, levering og installation af bæredygtige urbane ekstremsregnsløsninger. Vi er specialister Specielt når det gælder håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt, på dansk kaldet Lokal Afledning af Regnvand

Vores erfaring og ekspertise gør at det er nemt for eks. konsulenter, ingeniører og entreprenører at finde den bedste løsning til det netop det projekt der skal løses.

Forebyggelse af oversvømmelser i byområder.

Denne kontrol af vandafstrømning, med integrerede systemer, med stor kapacitet, er blevet afgørende for vores lokale miljø. Regnvandshåndtering er i dag en vigtig del af enhver moderne udvikling indenfor byplanlægning og alle former for landskabspleje.

Vores systemer er miljøvenlige og kan anvendes helt uproblematisk indenfor

  • byplanlægning
  • landskabspleje
  • nedsivnings-anlæg
  • forsinknings-anlæg, og
  • opsamlingsanlæg.

De enkle modulære systemer, er omkostnings-effektive, fleksible og giver helt nye muligheder for indbygning og placering. Håndtering af overflade vand er i dag afgørende for at kunne opnå en planlægnings-godkendelse.

Rensning af vejvand

Vore produkter og løsninger sikrer en effektiv rensning for tungmetaller fra vejvand og i forbindelse med kunststofbaner.

Typisk løses problemstillingerne gennem kombinationer af D-Rainclean (filtermuld), PermaFilter, PermaChannel og PermaVoid Biomat.

Vandet kan renses gennem opbygning af åbne regnbede, render (åbne og lukkede), i store åbne nedsivningsbassiner og gennem intelligent opbygning af vandflowet via PermaFilter, PermaChannel og PermaVoid Biomat.

REGNVANDSBEHANDLING TIL VEJAFLØB

Inden for kommunal vandforsyning betragtes vejafløb som de mest forurenede regnafløb. Med en regnvandsbehandling i vejafløb kan overfladevand renses decentralt og på en passende måde inden udledningen i vandløb.

Det gælder især for de såkaldte separat systemer, hvor afløbet udledes direkte i recipientvandet uden at være forbi et rensningsanlæg.

Mattle står for løsninger hvor bremsebelægning, dækslidtage, korrosion, gasser og spild-olie fjernes fra vejafløbene.