Vækstmedier og vækstoptimering

 Bytræet har brug for følgende 3 elementer i vækstjorden:

 1. Vand skal være tilgængeligt for træets rødder. Dette beskrives som den mængde vand, der ikke kan drænes fra jorden, altså som er bundet kapillært på jordpartiklerne og i jordporerne. Det kaldes markkapaciteten. Herudover er der vand, der er bundet i de helt fine jordpartikler. Dette er ikke tilgængeligt for træet.
 2. Luft er nødvendigt. Rødderne skal bruge ilt for at kunne arbejde optimalt og samtidigt skal det udskilte CO2 kunne luftes ud. Luften udskiftes op til 3 gange i døgnet i naturlige jorde. Derfor skal vækstjorden også have porer der er så store at de ikke fyldes med vand ved markkapaciteten.
 3. Næring er de mineraler og næringssalte træet skal optage for en optimal vækst. Gødningslæren fortæller at dette er afhængigt af pH-værdien i jorden. Denne er optimal omkring pH 6. Det er altid det mindst tilgængelige af næringsstoffer, vand, ilt og luftudskiftning, der sætter grænsen for vækst. Og her er røddernes vækstbetingelser afgørende

Andre faktorer som påvirker plantehullets kvalitet:

 • Iltning + iltningslag til iltdistribution
 • Driftsvanding + løbende vanding
 • Dræning
 • Vækst additiv, langtidsvirkende gødning, pH buffer, kationbytningsoptimering; binder vand og næringsstoffer på partikeloverfladen. Nedsætter udvaskning af næringsstoffer.

“Mange træarter trives bedst ved en pH-værdi mellem 6 og 7. Er vækstbetingelserne ellers gode og indeholder jorden tilstrækkeligt med næringsstoffer, kan pH værdier mellem 5,5 og 7,2 accepteres.”

Oliver BühlerGødning af træer og træplantninger, side 11

Eksempel på bytræer plantet med vækstmedier

Fakta:

 • Syv vækstsæsoner
 • 42 m3 nettomuldvolumen pr. træ
 • Tilløbende vand, iltning og overløb
 • FLL1 i rodkassetter
 • Effekt og forudsigelighed i træplantninger
Haderslev, plantning med vækstmedier - Mattle ApS

Bytræer plantet i Haderslev

Rådgivning og projektering ved anlæg og revitalisering af bytræer.

Samme bytræer efter blot 7 vækstsæsoner

Kontakt Mattle ApS

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Nyheder og spændende information fra Mattle

Tilmeld nyhedsbrev