Klimabede med kapillær vanding, rensning og magasin.

Søger I en løsning med stor artsdiversitet i klimabedet hjælper vi med regnbede med terrænopbygning og et vækstmedie, der er optimeret til vækst både i våde og tørre perioder. Vi tilbyder klimabede med klimasikring og optimal udnyttelse af regnvandet med rensning for tungmetaller og organiske forbindelser.

Vores specialist sørger for en lang blomstringsperiode og vi kommer med klimasikring og skybrudsløsning. Er der krav om nedsivning leverer vi løsninger med renset vejvand og tilbageholdelse af finpartikler. Med regnvandsmagasin og et kapillært vandingssystem i klimabedet løser vi problemet med anvendelse af regnvandet.

Vi leverer samlet og hurtigt, gennemarbejde produkter til arbejdspladsen.