Optimering af regnbede

At skabe effektiv vækst i regnbede har længe været et problem, der ikke har været en solid løsning på. Men nu findes der en innovativ optimering af regnbede, som er gennemtestet på internationalt plan og som kan skræddersyes til alle omstændigheder. Det sikrer den optimale vækst og beskytter planternes sunde miljø.

Vores optimering af regnbed sikrer en høj udnyttelse af vandet samt optimering af den grønne vækst over året. Typiske problemstillinger ved traditionelle regnbede er dels mængden af vand de kan holde tilbage, rensningseffekten i forhold til tungmetaller, og ikke mindst de fugtigheds og tørkeudsving der er i nedbørsmængderne henover året.

Gennem vore løsningsmodeller og sammensætningen af vore produkter kan vi opfylde langt de fleste ønsker og behov. Vi tilbyder mere effektive regnbede med muligheden for en langt større artsdiversitet i plantevalget end der hidtil har været muligt.

Det forholdsvis frie artsvalg skyldes muligheden for at bygge en kapillær vandingsenhed ind under plantebedet. Denne enhed er med til at holde den ønskede mængde vand tilbage i kassetterne og give det tilbage til planterne, når de har behov for det. Det nedsætter fugtighedsudsvingene og sikrer plantetilgængeligt vand i rodzonen.

Vore løsninger kan med rette kaldes højproduktive og kan kombineres med systemerne i rodvenlig befæstelse.

Kombinationen af materialer og jord/substrat blandinger gør os i stand til at optimere LAR-projekter, både i forhold til LAR i sig selv, men også i forhold til optimering af f.eks. vækst i regnbede, og dermed den afledte fordampningseffekt.

Har du brug for flere oplysninger om vores innovative løsninger til effektiv vækst?

Tøv ikke med at kontakte os for flere data eller til kyndig råd og vejledning.