Funktionelt forstærkede bærelag og stabilisering

Typisk løses problemstillingerne gennem kombinationer med geotextiler, geonet, PermaWeb eller TenCate Accorder.

Gennem disse opbygninger og celleopbygningen i materialerne, spreder belastningerne sig ud vandret, hvorfor der opstår en pladevirkning, og dermed nedsættes opbygningens totale byggehøjde, og stabiliteten maximeres.

Cellerne fyldes med knuste sten, som låser sig sammen, og kan ikke bevæge sig i cellerne. Hulrummet i stenene udgør ca. 30% og indeholder ingen finmaterialer. Dermed forhindres kapilært vand i at stige op, og vand kan bevæge sig frit igennem sten og celler.

Systemet forhindrer råjordskomprimering og sikrer ilt til eventuelt underliggende rodsystemer fra træer. Da porevolumen i råjorden bibeholdes, bibeholdes også de naturlige gravegange fra f.eks. regnorme, hvorfor nedsivningsevnen på det pågældende areal bevares.

Produkter der kan anvendes til jordforbedring og vækstoptimering

Nyheder og spændende information fra Mattle

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du høre mere?

Kontakt os