Arborraft m. kapillær vanding

Skovfogedens bytræer

Bytræer i vores byer skal som mennesker have lys, luft, næring og vand for at udvikle sig optimalt.
Over jorden, altså i stamme og krone område, er de største problemer skygge fra huse, hærværk og vejsalt.
Alle har en negativ påvirkning på omsætningen af sollys og CO2 til vækst og ilt. Men generelt er der plads heroppe til udvikling af trækronerne. Under belægninger og græs ser det straks værre ud.

Bytræernes rødder vokser i mærkværdige jordlag, som stabilt grus, opfyld med murbrokker samt komprimeret
og ødelagt jord. Desuden er de i skarp konkurrence med ledninger, rør, fjernvarme, kabler og kloakker. Disse
har den kedelige vane, at de omlægges, fornyes eller nedlægges ret ofte.

Set over en ”normal” levetid på 80-120 år, kan det ske så ofte, at træet kan tage livsforringende skade flere gange.
Så for at udnytte træets funktioner i byen: Vandforbrug/fordampning, reducering af forurening, CO2 opsamling,
værdiforøgelse af bygningsmasse etc., skal vi sørge for at træerne har de bedst mulige forudsætninger.

Derfor Skovfogedens Bytræer™.

et godt tip!

JA TAK – send mig Vidensbrochuren “Skovfogedens bytræer”


Bytræer med sikkerhed for vækst.

Træer plantet i bynære omgivelser som veje, pladser og bebyggelse og som er i skarp konkurrence med byens øvrige funktioner, kan benævnes bytræer.

De plantes for at skabe skygge, danne rum og for at give blød frodighed og vækst ind i vore byers hårde overflader.

Skovfogedens Bytræer planter vores bytræer med det formål, at de vokser optimalt og derved danner mest muligt ved og løv, så de kan udnytte deres potentiale fuldt ud:

  • Bytræer er med til at binde CO2, danner O2.
  • De binder støv og forurenende partikler.
  • Gennem fordampning sænker de temperaturen i byens varmeøer, hvilket er med til at mindske påvirkningen af klimaforandringer i og omkring byerne.

Skovfogedens Bytræer kan downloades gennem formularen her til venstre

og kan desuden bestilles som trykt materiale ved mail til cma@mattle.dk (se også nedenfor).

Inspirationen til denne ’Vidensbrochure’ er opstået over de sidste 20 år, hvor jeg selv aktivt har udført mere end 500.000 plantninger.
Fra skov- og byskovrejsning, læhegnsplantninger, over alléer, og i de sidste 10 år i særdeleshed til bytræplantninger.

Plantningerne sker overalt i landet – både i Vestjylland og til indre København. I mine elevår oplevede jeg at plante i alt fra komprimeret råjord, stabilgrus og byggeaffald, til de lækreste sammensatte, perfekte jorder. Devisen var vel sagtens, at ”det hele bliver mahogni med tiden”.
Hvorfor plantede jeg så i noget, jeg fra skolen havde lært, var dårligt? De chefer og formænd jeg arbejdede under dengang, var meget overbevisende, og det bedre alternativ passede ofte hverken dem, bygherren, eller budgettet. Men planterne var jo ligeglade med dette, så de dårlige plantninger blev ikke ”mahogni med tiden”.
Siden har jeg søgt efter vejledninger, standarder eller retningslinjer, men der findes ikke rigtig noget på dansk.

Derfor har vi hos Mattle, i en del år efterhånden, arbejdet med henholdsvis tyske og hollandske vejledninger under danske forhold. Hver med deres fordele og ulemper. Tankerne har i lang tid kredset omkring, at tage det bedste fra flere verdener samt viden fra både danske og udenlandske kapaciteter, og skabe en let forståelig dansk vejledning/oversigt.
Den skulle finde anvendelse både hos håndmanden, landskabsarkitekten, rådgiveren, kommunen og også som et politisk værktøj, for opnåelse af succes med træplantninger og finansiering til et projekt.

Vores devise er således: ”Vi vil skabe det perfekte ud fra træets behov samt sikkerhed for lang levetid – allerede i installationsfasen”.
I foråret 2018 startede vi med en række råmateriale forsøg, for at finde frem til de helt rette komponenter til vore nye jordblandinger.
I bund og grund har vi forsøgt at reducere mere end 1000 siders forskningsbaseret viden ned til denne 1. udgave af Skovfogedens Bytræer.

For som en kunde siger: ”Vi vil hellere plante et træ der gror, end ti, der ikke gror”. (Citat: Kristian Pedersen Nordstrøm, Projekt og Anlæg, Sønderborg Kommune)

Med venlig hilsen
Christian Mattle

Stigende vandforbrug.

Et træ bruger vand, men har ofte kun begrænsede mængder til rådighed, og våde perioder veksler med tørke.

Et bytræ skal have vandet serveret i rette mængder, så konstant som muligt, for at udnytte placering, jordvolumen, lys og CO2 optimalt, og derved give byerne de største fordele.

Træer bruger store mængder vand, men hvor meget, afhænger af deres størrelse og alder, hvor meget der er til rådighed, og om der er behov for det. Det nyplantede træ bruger minimalt, mens det fuldvoksne træ kan udnytte mængder. Skovfogedens Bytræer kan bruge op til 500 ltr vand pr m2 kroneprojektion hvert år.

Med andre ord stiger det akkumulerede vandforbrug over årene.