Arborraft m. kapillær vanding

Skovfogedens bytræer

Bytræer i vores byer skal som mennesker have lys, luft, næring og vand for at udvikle sig optimalt.
Over jorden, altså i stamme og krone område, er de største problemer skygge fra huse, hærværk og vejsalt.
Alle har en negativ påvirkning på omsætningen af sollys og CO2 til vækst og ilt. Men generelt er der plads heroppe til udvikling af trækronerne. Under belægninger og græs ser det straks værre ud.

Bytræernes rødder vokser i mærkværdige jordlag, som stabilt grus, opfyld med murbrokker samt komprimeret
og ødelagt jord. Desuden er de i skarp konkurrence med ledninger, rør, fjernvarme, kabler og kloakker. Disse
har den kedelige vane, at de omlægges, fornyes eller nedlægges ret ofte.

Set over en ”normal” levetid på 80-120 år, kan det ske så ofte, at træet kan tage livsforringende skade flere gange.
Så for at udnytte træets funktioner i byen: Vandforbrug/fordampning, reducering af forurening, CO2 opsamling,
værdiforøgelse af bygningsmasse etc., skal vi sørge for at træerne har de bedst mulige forudsætninger.

Derfor Skovfogedens Bytræer™.