RODVENLIG BEFÆSTELSE BESKYTTER BYENS TRÆER

Hos Mattle skaber vi bærelagssystemer og løsninger der beskytter byens træer og infrastruktur. Det gøres blandt andet igennem effektiv rodvækst styring. I det følgende kan du læse præcis hvilken forskel vores løsninger gør for byens træer.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Der er  store forskelle på hvordan løsninger til rodvenlig befæstelse fungerer i praksis, i forhold til den teori de er bygget på. Derfor arbejder vi kun med løsninger som er gennemtestet, både i forhold til bæreevner, og de forskellige vækstbetingelser der skabes.

RODKASSETTE - TREEPARKER

Det drejer sig om: vandretention, iltniveau, næringsstoffer, humin balance og tilførsel af Mycorrhiza som er med til at sikre mikrobiologien i rodzonen.

Vore løsninger sikrer og optimerer væksten ved nyetableringer af træer i befæstelser samt ved eksisterende træer som mistrives eller ønskes bevaret i forbindelse med renoveringsarbejder.

Det kan for eksempel være i forbindelse med rodhævninger på asfalt , hvor der er minimal byggehøjde at arbejde med.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Løsninger der sikrer og optimerer væksten af træer

Vore løsninger sikrer og optimerer væksten ved nyetableringer af træer i befæstelser, samt ved eksisterende træer som mistrives eller ønskes bevaret i forbindelse med renoveringsarbejder. Som f.eks. efter rodhævninger på asfalt og der er minimal byggehøjde at arbejde med.

Dette kan også gøre sig gældende ved eksempelvis nyetablering af cykelsti, fortov eller parkeringsplads, hvor der bygges oven på eksisterende rodzone og træerne ønskes bevaret.

Løsningerne sikrer at mulden i rodzonen, under befæstelsen, ikke bliver komprimeret. Dette betyder, at vi kan tilgodese træernes behov for ilt, vand og næring. Selv under ekstreme vilkår. Løsningerne optimerer altså både væksten, men sikrer samtidig væsentlig nedsatte vedligeholdelsesomkostninger og fremtidige reparationsarbejder på asfalt og belægninger.

For at skabe optimale løsninger på hvert enkelt projekt, stiller vi ofte praksis på hovedet. Derfor tager vi udgangspunkt i ”målsætningen” med træet. Altså hvor stort et træ der ønskes som slutprodukt om 40, 50 eller 100 år, og ikke planteskole træet.

Dette gøres, fordi der er et rod/top forhold som SKAL hænge sammen, for at skabe den optimale udvikling. Dette betyder, at der i praksis oftest skal kalkuleres med et væsentligt større rodvolumen end der gøres i dag.

En afgørende faktor for, hvor meget der skal findes i installationen, er også hvordan den eksisterende jordbund er på det pågældende område.

Hvad skal der til, for at nå målet?

Pladsen under byernes befæstelse er trang og Macadamløsninger har haft en funktion de sidste mange år, fordi alternativerne til det gode plantebed ikke har været til stede.

Det er de nu, og vi kan gennem diverse internationale studier, samt vore egne tilvækstmålinger, påvise den markante forskel i tilvækst og merværdi.

Grønt Miljø, december 2015, Modificeret efter Bahler & KopingaMacadamløsninger har haft en funktion de sidste mange år, fordi alternativerne til det gode plantebed ikke har været til stede. Det er de nu, og vi kan gennem diverse internationale studier, samt vore egne tilvækstmålinger, påvise den markante forskel i tilvækst og merværdi.

Denne illustration “Bahler og Kopinga” (klik for stor) Fortæller at, Tilia Cordata  ved f.eks. 2,5m3 ren muldvolumen, ikke skal forventes at blive større end max. 5m3 i kronetaget. For at opnå dette traditionelt, skal der anvendes 12,5m3 macadam.

Med en TreeParker løsning vil det svare til 2,5m3 plantehul og ikke 12,5m3. Derudover, vil det vækstmedie som er blandet i macadamen, oftest være meget sandblandet med en ringe vandretention, hvor vi i andre løsninger vil kunne optimere vækstmediet langt bedre.

Vi har samlet en stor viden på dette område, og vil gerne formidle denne viden til vore kunder. Så når træer ikke bare er træer, og vi ved, at hver plantning er forskellig, bestræber vi os på, løbende at optimere alle facetter omkring det gode plantehul og anvendelsen af det.

Derfor tilbyder vi, at komme og fortælle om løsningsmulighederne, hvis din arbejdsplads kunne bruge en opdatering på denne viden, og se hvad vi tilbyder af muligheder og løsninger. Både som enkeltstående løsning, men også i et hav af kombinationer med f. eks. LAR, og anvendelsen af regnvand som en ressource, i stedet for et problem, og derved skabe øer med træer og optimeret fordampning i det urbane miljø.

Stor jordvolumen og den rette muldblanding til hvert enkelt projekt, er nøglen til sund vækst. Derfor er det essentielt, at give træer rigeligt af det. Dette kan vi sikre, og samtidig tage hensyn til forsyningsledninger, kloakering og belægninger.