Treeparker med vanding af vejtræer

TreeParker-systemet giver bytræer gode vækstbetingelser med kombinationen af en tryktagende rodkassette og de optimerede vækstmedier fra Mattle.
TreeParker-systemet indgår i den intelligente regnvandshåndtering i forbindelse med skybrud og LAR-løsninger
TreeParker systemet anvender regnvandet fra tage og veje til vanding af byens træer.
I forbindelse med Klimavejen kan TreeParker-systemet bruge regnvandet gennem tørkeperioder samtidigt med at vækstmediet drænes, så bytræerne får de optimale vækstbetingelser.
TreeParker-systemet modvirker rodhævning af belægning og giver muligheder for at anlægge kørefaste belægninger over plantebede