Mattles LAR-træer med TreeParker-system

Søger I bytræer med gode vækstbetingelser? Mattle leverer en unik løsning med kombinationen af en tryktagende rodkassette og vores optimerede vækstmedier.

Vi løser problemet med rodhævninger af belægningen, og giver jer desuden mulighed for at anlægge kørefaste arealer over plantebedene.

Vi løser skybruds- og klimasikringen, så bytræerne får de bedste forhold til at udvikle sig optimalt

I Mattles løsninger indgår også intelligent regnvandshåndtering. Udfordringen med bytræernes vanding henover tørkeperioder, sammenholdt med risiko for overvanding i regnperioderne, løser vi med vores vækstmedie, der er optimeret til disse betingelser.

Vi leverer samlet og hurtigt, gennemarbejdede løsninger med udvalgte produkter til arbejdspladsen.

Mattles TreeParker løsning

Løsning med TreeParker

TreeParker, rodkassetten til befæstelse i bymiljøet

Mattles TreeParker en rodkassette/rodcelle til optimal vækst under befæstelser som f.eks. parkeringspladser, veje, cykelstier og torve.

Ud over centrale funktioner som at modstå tunge belastninger og at sikre uhindret rodvækst, er der i designet af TreeParker også taget højde for en række andre vigtige faktorer:

  • Styring af skybrud.
  • Enkelt design.
  • Nem installation.
  • Bæredygtighed.
  • Integration af eksisterende eller nye forsyningsledninger.
  • Variabel dybde.
  • Høj procentdel af rodvolumen i systemet.

Rodkassetten Treeparker er det stærkeste, mest fleksible og mest omkostningseffektive system til rodvenlig befæstelse i bymiljøet.