Fordele ved Tree Parker

Se ved klik på billede

TreeParker med vanding af vejtræer

Søger I bytræer med gode vækstbetingelser levere vi en unik løsning med kombinationen af en tryktagende rodkassette og vores optimerede vækstmedier.

Vi løser problemet med rodhævninger af belægningen og giver jer mulighed for at anlægge kørefaste arealer over plantebedene. Vores løsning indgår i en intelligent regnvandshåndtering, hvori alle vores løsninger kan indgå som en samlet kombination. Problemet med bytræernes vanding henover tørkeperioder sammenholdt med risiko for overvanding i regnperioderne løser vi med vores vækstmedie der er optimeret til disse betingelser.

Vi løser skybruds- og klimasikringen så bytræerne får de bedste forhold til at udvikle sig optimalt. Vi leverer samlet og hurtigt, gennemarbejde produkter til arbejdspladsen.

Tree Parker installeres ved Aalborg Vestby Station