TreeParker – en optimal rodcelle

TreeParker er det stærkeste, nyeste og mest innovative rodkassette system og rodcelle på markedet. Systemet kan anvendes til alle applikationer og i alle situationer. Derudover kan systemet med fordel anvendes i kombinerede løsninger med LAR og skybrudssikring, samt rensning af regnvand for tungmetaller. Toplaget skånes for rodhævninger og væksten af træet optimeres. TreeParker er blevet udviklet på baggrund af erfaringerne fra forsøg, projekter og drøftelser med alle interessenter (kommuner, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører).

Ud over centrale funktioner som at modstå tunge belastninger og at sikre uhindret rodvækst er der i designet taget højde for en række sekundære faktorer af stor betydning. De sekundære nøglefaktorer er, behov for enkle design, nem installation, bæredygtighed, integration af eksisterende / nye forsyningsledninger, variabel dybde, høj procentdel af rodvolumen i systemet.

Fordele ved Tree Parker

  • Designet til tung last.
  • Mindste hulrumsåbning > Ø 33 cm, der er rigeligt plads til rodudvikling uden indsnævring af rødderne.
  • 100% genanvendelig.
  • Modulerne er enkle og lette at sætte sammen, men kan også anvendes uden sammenkobling.
  • Tree Parker rodcelle kan installeres i kurver ned til 5m radius uden ekstra foranstaltninger.
  • Tilgodeser forsyningsledninger og designet til enkel vedligehold og reparation.
  • Lave installationsomkostninger og simpel at anvende, med alle typer muld og substrat.
  • Variabel system højde/dybde, fra 20 – 150cm. Kan justeres på byggepladsen, alt efter forholdende.
  • Levetid på min 100år
  • Kombineret som regnvandsløsning, kan systemet bygges som forsinkelsesbassin og holde op til 25% vand tilbage i substraten. Samtidig vandes træerne. Vandretentionen holder en del af vandet tilbage over tid til vanding af træet.