Belægning og stier ved eksisterende træer

Vore løsninger sikrer og optimerer væksten ved nyetableringer af træer i befæstelser samt ved eksisterende træer som mistrives eller ønskes bevaret i forbindelse med renoveringsarbejder.

Det kan for eksempel være i forbindelse med rodhævninger på asfalt , hvor der er minimal byggehøjde at arbejde med.

Rodvenlig befæstelse benyttes for at skåne eksisterende træer og undgå fremtidige rodhævninger af asfalten. Dermed nedsættes drifts og vedligeholdelsesomkostninger.
En løsning, som kan tilgodese eksisterende træs vækst, og samtidig skåner belægningen for fremtidige rodhævninger.

Det drejer sig om:

  • Minimal bortgravning.
  • Trykfordeling af trafikbelastning.
  • Vandretention og iltniveau.
  • Tilgang af næringsstoffer og tilførsel af Mycorrhiza som er med til at sikre mikrobiologien i rodzonen.

Løsninger, der sikrer og optimerer væksten af eksisterende træer

Dette gør sig gældende ved nyetablering af cykelsti, fortov eller parkeringsplads, hvor der bygges oven på eksisterende rodzone og træerne ønskes bevaret, og hvor der er minimal byggehøjde at arbejde med.

Løsningerne sikrer at jorden i rodzonen, under befæstelsen, ikke bliver komprimeret.

Dette betyder, at vi kan tilgodese træernes behov for ilt, vand og næring. Selv under ekstreme vilkår.

Løsningerne optimerer altså både væksten, men sikrer samtidig væsentlig nedsatte vedligeholdelsesomkostninger og fremtidige reparationsarbejder på asfalt og belægninger. Som f.eks. efter rodhævninger på veje og fortorve.

Case og inspiration – belægning og stier ved eksisterende træer

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Kontakt os

Nyheder og spændende information fra Mattle

Tilmeld nyhedsbrev