LAR Løsninger – Klimatilpasning

“Anvendelse af regnvand til træer og rekreation”

Optimering af LAR-projekter – Den stærke kombination af Viden, Erfaring og materialer gør os i stand til at optimere LAR-projekter. Både i forhold til LAR i sig selv, men også i forhold til optimering af styrke, vandhåndtering, rensning og anvendelse.

Orlyplein, før og efter omdannelse med B2G

Orlyplein, Amsterdam, før og efter Blue2Green transformationen

Vi ser de innovative muligheder i klimaet.

Uden vand findes der ikke liv. Derfor ser vi en dyd i at kunne anvende regnvandet som ressource og til gode formål frem for at se det som et problem. Det gør vi blandt andet igennem LAR løsninger, som giver helt nye muligheder.

Vores klimaløsninger kan anvendes i en lang række individuelle eller sammenkoblede regnvandssystemer.

BLUE2GREEN i det Urbane miljø: Til rekreation, regnvand og produktion: aktivering og forskønnelse af tage og etagedæk med regnvandsanvendelse til urter, blomster og oplevelser.

Mattle tilbyder rådgivning og løsninger til

 • Ingeniører
 • Byplanlæggere
 • Entreprenører
 • Landskabsarkitekter
 • Spildevandsingeniører
 • Vejingeniører
 • Have- og parkingeniører
 • Skov- og landskabsingeniører.

LAR Løsninger – fra regnvand til ressourcer

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og er et innovativt system til at skabe et bæredygtigt miljø, hvor alle naturlige ressourcer bliver brugt optimalt. LAR har betydning i forhold til at håndtere regnvandet således at vandet kan anvendes som en ressource frem for et problem.

Med det effektive system til lar afvanding, kan der skabes kontrolleret nedsivning eller forsinkelse af regnvand på store arealer under en permeabel overflade, såsom parkeringspladser, græsarmering, kunststofbaner, fortove, ridebaner eller lignende. Det gør det let at arbejde med systemet og derved nemmere at udnytte vandet som en ressource.

Vore løsninger implementeres i opbygninger som alligevel skal laves, såsom i bærelaget. Vi udnytter opbygningens muligheder konstruktivt og funktionelt, og sikrer at alt udføres efter kundens ønske. Samtidig sørger vi for at skabe en løsning, som oftest er helt fri for driftsomkostninger.

Vi skaber effektive løsninger i form af:

 • Funktionelle grønne tage
 • Regnbede
 • Højbede
 • Permeable bærelag
 • Boldbaner
 • Vejrabatter
 • Græsarmering
 • Vanding af træer og planter i systemer af rodvenlig befæstelse.
 • Vi er garant for kvalitet gennem nytænkning og innovative løsninger

  Mattle går aldrig på kompromis med den kvalitet som er skræddersyet præcis til projektets behov og tilpasset til miljøet det opbygges i.

 • Stil spørgsmål om LAR LØSNINGER

  Mattle er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål. Vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Alle typer af grønne tage, regnbede, parkering med græsarmering, boldbaner, træer i bymiljøet etc. behøver nu ikke længere at være tilplantede med nøjsomme arter, der kan tåle store fugtigheds- og tørkeudsving. Men fordi, vi gennem capilær vanding, i kombination med de helt rigtige muldblandinger, kan sikre en jævn fugtighed i rodzonen, er der nu mulighed for at lave systemer, der optimerer væksten og vitaliteten for alle grønne planter, og giver mulighed for en langt større artsdiversitet i plantevalget.

Dermed sikrer vi også en optimering af fordampningen/evapotranspirationen i LAR-løsninger. Det giver muligheder for at skabe helt nye grønne udtryk i bymiljøet.

Nu behøver områder med beplantning såsom græsarmering, grønne tage, regnbede, træer i bymiljøet ikke kun at nøjes med at have nøjsomme arter tilplantet, som kræver store fugtigheds- og tørke udsving.

Med kapillær vanding kombineret med effektive muldblandinger, sikrer vi en jævn fugtighed i rodzonen. Det giver mulighed for at lave systemer, der optimerer væksten og vitaliteten for alle grønne planter og giver mulighed for en langt større artsdiversitet i plantevalget. På den måde sikrer vi også en optimering af fordampningen/evapotranspirationen i LAR-løsninger. Det giver gode muligheder for at skabe helt nyskabende grønne udtryk i bymiljøet.

Klimasikring og regnvandsløsninger til små og store mængder

Vi kan håndtere alle mængder vand, der falder på et givent areal, og lede det i den ønskede retning gennem bærelaget. Det kan for eksempel være til rensning før nedsivning, rensning før bortledning, anvendelse til kapillær vanding, eller som regnvandsmagasin/buffer/faskine, før bortledning til kloak eller recipient.

Hvorfor bortlede værdifuldt regnvand, hvis du kan bruge det til vanding, aktivering og forskønnelse af dit urbane miljø?

Med et ”kunstigt” grundvandsspejl og et optimeret vækstmedie, med den optimale balance mellem luft og vand og som alligevel tillader belastning, kan planternes vækstvilkår optimeres. Med kapillær virkningen i vækstmediet får planterne tilført det vand de har brug for. Overskydende vand vil løbe tilbage til det ”kunstige” grundvandsspejl.

PERMAVOID MULTIFUNCTIONAL ROOF SYSTEMS

FROM GREY TO HEALTY GREEN

Living roofs for climate resilient cities

CLIMATE RESILIENT CITIES WITH URBAN WITH HEALTHY URBAN TREES

PERMAVOID SOLUTIONS FOR URBAN TREES.

Sustainable growing sites with stormwater management

Christian er en behagelig og troværdig samarbejdspartner! Jeg kan varmt anbefale Christian

Ole Eskildsenprojektleder hos Jørgen Lund Frederiksen

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

Nyheder og spændende information fra Mattle

Tilmeld nyhedsbrev