Klimavejen anvendes som magasin, bassin eller nedsivningsfaskine efter ønsker og muligheder.

Klimavejen bruges til opmagasinering af regnvand fra tage og veje så skybrudshændelserne udjævnes.

Klimavejens magasiner kan bruges til styret vanding af byens træer og bede.

Klimavejens magasiner opbygges af EcoBase® og Accorder®-systemet, systemer der er kørefaste under udførelse, hvilket sikrer en hurtig installation.

Med et porevolumen på >35% kan Klimavejen opstuve 175 liter vand pr m2 (50cm opbygning)

Eksempler på Mattle’s klimaveje-projekter: