Klimaveje til skybrudssikring

En unik sammensætning af komponenter danner grundlag for en langsigtet løsning der håndtere regnvand på stedet og før det når kloaksystemerne. Klimaveje er en løsning der kan anvendes til veje i alle vægtklasser.

Mattle går aldrig på kompromis med kvalitet. Mattle er garant for kvalitet – med nytænkning og innovative løsninger. 

Eksempler på Mattle’s klimaveje-projekter:

 • Holger Danskes Vej, Frederiksberg
 • Sprogøvej, Frederiksberg
 • Nordre Fasanvej, Frederiksberg
 • Storegade, Lunderskov.
 • Bredgade, Herning
Mattle tilbyder rådgivning og løsninger til
 • Ingeniøre
 • Byplanlæggere
 • Entreprenører
 • Landskabsarkitekter
 • Spildevandsingeniøre
 • Vejingeniør
 • Have og park ingeniøre, og
 • Skov og landskabsingeniør.

Klima-veje løsninger opbygges under fortove veje, parkeringspladser og stier mm. Klima-veje anvendes til opsamling og opbevaring af af regnvand, og helt uden at gå på kompromis med stabilitet i undergrunden og for den sags skyld, grundvandsspejlet.

Mattle’s klima-veje er løsninger der med en unik sammensætning af komponenter er grundlag for fremtidens regnvandsløsninger i det urbane miljø. Løsningerne er langsigtede løsninger der skal regnvand og regnvand skal håndteres på stedet.

Forekomstens af skybrud er forøget og regnvejr af længere varighed bliver mere almindelige, derfor skal skal opbevaring af regnvand tænkes ind i det urbane miljø.  Klimaforandringer og vanding i det urbane miljø skal tænkes ind i fremtidens LAR løsninger.

Der skal tages tager højde for de stigende forekomster af skybrud og regn over længere perioder. Klimaforandringerne forpligter os til at passe på vores regnvand og det gør man ved at håndtere regnvand på stedet.

Mattle laver løsninger der med et fundament under stier, veje, parkeringspladser kan anvendes som en buffer til regnvand. Løsningerne baseres på et hulrum hvor der ikke er gået på kompromis med stabilitet og bæreevne

Video
Illustration med Klimavej opbygning