Vore produkter og løsninger sikrer en effektiv rensning for tungmetaller fra vejvand og i forbindelse med kunststofbaner.

Typisk løses problemstillingerne gennem kombinationer af D-Rainclean (filtermuld), PermaFilter, PermaChannel og PermaVoid Biomat.

Vandet kan renses gennem opbygning af åbne regnbede, render (åbne og lukkede), i store åbne nedsivningsbassiner og gennem intelligent opbygning af vandflowet via PermaFilter, PermaChannel og PermaVoid Biomat.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?


Christians produkterfaring kan have flere fordele end du tror. Og han er altid klar til at hjælpe!

SE HVORDAN