Vore produkter og løsninger sikrer en effektiv rensning for tungmetaller fra vejvand og i forbindelse med kunststofbaner.

Typisk løses problemstillingerne gennem kombinationer af D-Rainclean (filtermuld), PermaFilter, PermaChannel og PermaVoid Biomat.

Vandet kan renses gennem opbygning af åbne regnbede, render (åbne og lukkede), i store åbne nedsivningsbassiner og gennem intelligent opbygning af vandflowet via PermaFilter, PermaChannel og PermaVoid Biomat.

No products found which match your selection.