Kontrolleret NEDSIVNING AF REGNVAND til Træer, buske, grønt og jorder

Vores regnvandsløsning til træer sikrer stærke og stabile underlag for belægninger. Samtidig sikrer løsningen optimale vækstbetingelser og maksimal tilvækst, mens træerne bliver forsynet med rigeligt med vandoptag og fordampning. Belægningerne bliver desuden beskyttet mod rodskader.

Træer, buske, grønt og jorder indgår i det naturlige vandkredsløb, og har gjort det længe før vi mennesker blev skabt. Derfor er det oplagt at anvende de naturlige processer i dette kredsløb ved hjælp af en Klimasikring.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål – vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Træerne kan optage 42-72% af det vand vi leder til det. Herudover fungerer muld og substrater som forsinkelse på vandet samtidig med at det filtrerer for forurenende stoffer. Derfor er vores installationer til regnvandshåndtering med træer designet til at tilbageholde store mængder vand, til stor gavn for planterne. Idet vi finder det altafgørende at benytte os af vores naturlige ressourcer, er vandet kernen i enhver konstruktion vi skaber.

Vore løsninger tager vandet hvor det falder, og størstedelen anvendes her. Opsamlingen, tilledning og opmagasinering foregår på forskellig vis, alt efter kundens ønsker og behov. Da der er en række specifikke faktorer der spiller ind på enhver installation, sørger vi for at skræddersy den præcis efter det behov installationen skal opfylde for kunden.

Vi sørger for at vandhåndteringen og væksten passer til det miljø, systemet bliver implementeret i.

De funktionelle grønne løsninger anvender de naturlige processer og egenskaber i jord og substrater til vandhåndtering og vækstoptimering i kombination. Samtidig anvendes de til styring og opmagasinering for senere anvendelse gennem kapillær vanding.

Her ses en række eksempler på løsningsmodeller, som alle naturligvis kan skaleres eller standardiseres til netop jeres behov.

TreeParker

Blue2Green

ArborRaft

Klimabede

Eksisterende
træer