At dyrke sport på et naturligt græstæppe er fantastisk.

Vi ser anderledes på græs- og boldbaner generelt end andre. Udover ​​at være den foretrukken spilleoverflade, bør det også betragtes, som en multifunktionel urban overflade, som giver væsentlige økosystemfordele for byen, såsom tilbageholdelse af regnvand, forebyggelse af oversvømmelser, urban reduktion i “urban heat Island effect”, reduktion i vandresourcespild. Den vigtigste ingrediens for alle disse værdifulde funktioner er vand.

stil spørgsmål og få et hurtigt svar

Vi er altid klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål
Vores erfaring kan vise sig at have flere fordele end du tror.

Med for lidt vand i vækstmediet vil græsset ikke gro og ikke køle miljøet. I en verden, hvor frisk vand mere og mere er blevet en knap ressource, er vanding af græsbaner med drikkevandsresourcer, blevet mere uønsket og dyrt.

På samme tid, har klimaforandringerne bidraget til et væsentligt ændret regnmønster end vi tidligere har set. Regnbygerne er ofte kortere og men mere intense i sommermånederne. De fleste byer ønsker, at slippe af med regnvandet så hurtigt som muligt, for at forhindre mudder og vand på banen.

Denne tilsyneladende modsigelse af for lidt-for meget vand, er præcis kernen i BLUE2GREEN koncept. Hvorfor bortlede værdifuldt regnvand, hvis du kunne bruge det til vanding?

Med BLUE2GREEN koncept, kan der på 8000m2 bane opnås en kapacitet på 680.000L vand.

Produkter der anvendes i Blue2Green koncept