BLUE2GREEN i det Urbane miljø

Vi hjælper med løsninger til midlertidige grønne parker med selvvanding og regnvandsopsamling. Med vores løsninger får I et stærkt bærelag på grønne tage, med forsinkelse af regnvand og kapillær-vanding af planter. Vi giver muligheder for græsbaner til boldspil med magasinering af regnvand og selvvanding i tørre perioder.

Vi tilbyder lav indbygnings højde med stor styrke og minimalt gravearbejde. Disse produkter er desuden optimale til dræning af boldbaner og parkeringspladser. Vi leverer samlet og hurtigt, gennemarbejde produkter til arbejdspladsen.