Sti og vej uden overflødigt gravearbejde, med mulighed for et bærelag med lav vægt:

PermaWeb

En GeoWeb, som trykfordeler belastninger ovenfra, og spreder belastningerne ud i vandret retning.

Det betyder, at hvor der normalt kræves et bærelag på f.eks. 40cm oftest kan nedsættes med ca. 50% afhængig af formål og eksisterende jordbund.