Rensebrønd til decentral rensning af vejvand

INNOLET®-regnvandsbrønd

  • Filter til målrettet decentral rensning ved opgradering i eksisterende kloakker (vejafløb)
  • Ca. 80 % af den tilstrømmende årsmængde af regnvand løber igennem patronens substratfilter
  • Rensningseffekt ved kombination af bundfældning, filtrering og adsorption
  • Høj rensningseffekt ved anvendelse af et specielt filtersubstrat i filterpatronen
  • Høj adsorbtion af tungmetaller, PAK og filtrer-bare faste stoffer
  • Afvandings sikkerhed takket være nødoverløb i INNOLET®-indsatsen/fordeler-keglen
  • Nem opgradering uden kompliceret/dyrt anlægsarbejde
  • Tilbageholdelse af selv større mængder olie er muligt (op til 5,8L/filterpatron)

Regnvandsafløb fra trafikarealer og tagflader kan alt efter sted og andre randbetingelser indeholde organiske og uorganiske skadelige stoffer.

Hvis sådanne belastede afløb bliver nedsivet så tæt på stedet som muligt, som det anbefales i den tyske vandhusholdningslov (§ 55 WHG), er en forbehandling påkrævet.

Funke filterbrønd klarer dette på meget lidt plads og med høj effektivitet: Når filterbrønd bliver gennemstrømmet, tilbageholdes mere end 90 % af det indeholdte bundfald og både opløste og uopløste skadelige stoffer i brøndens forskellige  moduler.

Det regnvand, der løber ud af skakten, opfylder kontrolværdierne fra Bundesbodenschutzverordnung (tysk lovgivning vedrørende beskyttelse af jordbunden, BBodSchV) og kan sive ned.

D-Rainclean® renser regnvandet fra veje, tage og pladser for tungmetaller og organiske stoffer gennem et bredt virkningsområde, der omfatter filtrering, adsorption, ionbytning, tilbageholdelse af fosfat og tungmetaller.

D-Rainclean® substratet består af udvalgte komponenter med et bredt virkningsområde, der omfatter filtrering, adsorption, ionbytning, tilbageholdelse af fosfat, tungmetaller og organiske stoffer.

D-Rainclean® har en høj tilbageholdelse af større mængder olie.