Permeabel belægning til stisystem

Supercykelsti med sparet gravearbejde, og indbygget forstærkning.

I sensommeren 2017 blev supercykelstien ”Tilst ruten” færdigmeldt.

Det er en super cykelsti, med et forløb, på en underbund der primært består af fyldjord, blød bund og går gennem fredskov. Derved er der konventionelt behov for meget gravearbejde, men løsningen skal stadig tilgodese træernes rodvækst og tage højde for den bløde bund. Både rådgiver (NIRAS A/S) og bygherre (Århus Kommune) var interesseret i at få denne gravemængde bragt ned, hvis det kunne gøres økonomisk fordelagtigt og med garanti for styrken og levetiden.

Med Permaweb, viste beregningerne fra vore ingeniører, at dette godt kunne lade sig gøre, og endda forsikres via et forsikringsselskab, hvis det var ønsket.

Beregningerne viste, at cykelstien skulle 3-deles i opbygningen.

Hvor E-værdierne var lavest, blev opbygningen på ca. 35cm. Hvor E-værdien var højest, blev der næsten ikke gravet, men bygget ovenpå, og totalbyggehøjden blev her på ca. 18cm.

Samlet set, skulle der normalt have været gravet min 1m jord af. Århus kommune har derved sparet ca. 70cm gravearbejder på en strækning der er 2,5km lang og 4m bred.

Yderligere, er bærelagsopbygningen med PermaWeb 100% permeabel. Dette betyder, at rodzonen i fredskovsarealet bibeholder den fulde adgang til vand og ilt. Samtidig er strukturen i den jord træerne er vokset op under ikke blevet ændret, og ingen rødder er blevet gravet over.