Permeabel belægning til stisystem. Bygherre sparer 2,5km gravearbejde

cykelsti anlagt med Permaweb

Bygherre sparer 2,5km gravearbejde (70cm i dybde og 400cm bred) ved anlægning af cykelsti i Tilst v. århus.

Supercykelstien Tilst-ruten er anlagt med minimal gravearbejde og skov-arealets naturlige adgang til vand og ilt er slet ikke berørt. Strukturen i jorden er heller ikke ændret, og ingen rødder er blevet gravet over. Cykelstien er anlagt på et Permaweb permeabel bærelag.

Du kan læse hele vores artikel på LinkedIn

cykelsti anlagt på permeabel bærelag