Klimavenlige fordele ved Permaweb:

  • Minimalt gravearbejde
  • Cykelstier anlægges uden kloakering
  • Permaweb fungerer som en faskine/buffer for vandet der falder på skråningen mod cykelstien
  • Gamle træer og deres rødder bevares, da der ikke skal graves meget ud
  • Forstærkning af bærelag
  • Bevaring af porrevolumen i råjorden samt fri ilt og vandbevægelse til fordel for træerne.
  • Der er ingen vedligeholdesudgifter til vedligehold og udbedring af revner i cykelstien
  • Stor Co2 besparelse